Naturliga Göinge

..... lär känna din natur .....

Uppdraget

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark. 

I projektet tas detaljerade kartor över naturområdena runt Östra Göinges byar fram och därefter skapas olika aktiviteter där dessa används, exempelvis kartpromenader. Genom insatserna vill projektägaren främja folkhälsan, stärka områdets identitetsskapande profil samt bygga upp kunskapen runt orienteringssporten. Projektet har ett särskilt fokus gentemot unga.

För att genomföra projektet anlitas en projektledare på 20% och som utöver att koordinera också ansvarar för att administrera banor och leda vandringar. Vilka områden som ska kartläggas fastställs och kartor framställs därefter. Kartorna delas ut till allmänheten i Östra Göinge i tryckt form och återfinns i digital form på projektets webbplats. Vidare arrangeras ledarledda vandringar/sammankomster. För att marknadsföra satsningen anordnas ett informationsmöte i varje by och annonseras.

Målgruppen är alla som bor och verkar i Östra Göinge. Särskilda aktiviteter riktar sig till enskilda, skolor, företag och andra föreningar.